ארגון דור לדור

הארגון שם לעצמו למטרה לגשר על הנתק שנוצר בחברה הישראלית בין הדור הצעיר לדור הוותיק.

עמותת "המכללה"

בית ספר חברתי למען נשים החוזרות למעגל העבודה.

שדולת הנשים בישראל

שדולת הנשים בישראל הוקמה לפני 30 שנים במטרה להפוך את החברה הישראלית לחברה שוויונית, מגוונת, הוגנת וצודקת יותר.


התנועה לחופש המידע

התנועה פועלת לקידום שקיפות במוסדות ציבוריים, להגברת הפיקוח על פעילותן של רשויות ציבוריות, ולעידוד הציבור לעשות שימוש בזכותו למידע.

עמותת והדרת

העמותה לקידום מעמד האדם המבוגר, תפעל לחיזוק והעצמה של אוכלוסיית הגיל השלישי בישראל ולשינוי עמדות החברה ויחסה אל האזרח הוותיק.

חיים וסביבה

ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל הפועלים במגוון תחומים ודרכי פעולה לקידום איכות הסביבה, בריאות הציבור וצדק סביבתי וחברתי.


עמותת קד"ם

עוסקת בתהליכים מקרבים בקבוצות דיון משפחתיות ובצדק מאחה עם ילדים ונוער בסיכון וכן עם ילדים ונוער עובר חוק.

מנהיגות אזרחית

ארגון הגג של ארגוני החברה האזרחית והמגזר השלישי בישראל ומנהלת פרויקט בית העמותות.

נובה

עמותה העוסקת בחיזוק תשתיות ניהוליות במגזר השלישי.


פסיפס

מציעה שירותים מגוונים למשפחות המאמצות שבהן ילדים שחוו טראומות מוקדמות וסובלים מקשיים שונים, הקשורים גם להיותם מאומצים.

ישראל בשביל אופניים

פועלת לעידוד השימוש באופניים ולהגברת בטיחות הרוכבים.

רמפה וסטרטר

מטרת תכניות אלו היא העלאת שיעור המועסקים, תוך שאיפה לשילוב בעבודה הולמת ומתגמלת.


הסדנא לידע ציבורי

פועלת לקידום שקיפות ומעורבות אזרחית באמצעות בניית כלים טכנולוגיים בקוד פתוח, לפתיחה והנגשה של מידע המצוי ברשותם של גופי ממשל ומוסדות ציבוריים.

כל זכות

כל-זכות הוא מאגר המידע המקיף ביותר על זכויות תושבי ישראל והדרך למימושן.

מידות

העמותה מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות.


האגודה לזכויות החולה

עמותה הפועלת לשמירה ומימוש זכויות המטופלים ובני משפחותיהם במערכת הבריאות, קופות החולים, ובתי החולים.

UJA Federation NY

מהווה הכוח מרכזי לתכנון הפילנתרופיה בקהילה היהודית בניו- יורק. הפדרציה פועלת בשיתוף עם עשרות עמותות לשיפור איכות החיים לאזרחי ישראל.

המשמר החברתי

מטרת העמותה לקדם חקיקה חברתית ושוויונית, ולחזק את בית הנבחרים אל מול לחצי ההון והשלטון.