בית העמותות

הקמנו את בית העמותות במטרה לייצר מרחב משותף, אשר לצד חיסכון תקציבי לעמותות, ישמש כבסיס לשיתופי פעולה, העמקת ההיכרות ויצירת פוטנציאל לשירות טוב יותר לעמותות וארגונים חברתיים

מרעיון למציאות
בשנת 2013, במסגרת מיזם ממשלה – חברה אזרחית, גיבש המכון למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל את החזון של "בית העמותות" והציג אותו למגדל.

במסגרת האסטרטגיה להשקעה חברתית של קבוצת מגדל, יזמה הקבוצה את הקמת בית העמותות ואף נותנת לו אכסניה ומלווה את הפעילות.

בית העמותות הינו מתחם אשר מאפשר לארגונים חברתיים, בדגש על עמותות תשתית, הנותנים שירותים לארגונים חברתיים אחרים, ולארגוני גג, להתמקם באופן קבוע, לחסוך עלויות תפעוליות, ליצור שיתופי פעולה ולהגדיל את האפקטיביות שלהם על ידי עבודה משותפת או מתואמת.

מטרת בית העמותות הינה לייצר מרחב משותף של עבודה חברתית אשר לצד חיסכון תקציבי לעמותות, ישמש כבסיס להעמקת ההכרות ושיתופי הפעולה, וליצירת הזדמנות לשירות טוב יותר לעמותות וארגונים חברתיים הנעזרים בארגוני התשתית.

איך זה מתנהל

  • המתחם ממוקם במרחב ציבורי פתוח, אותו מנהלת עמותת מנהיגות אזרחית. המתחם מכיל חדרים ומקומות קבועים לכל עמותה ועמדות עבודה להשכרה אד-הוק, כמו גם מרחבים משותפים.
  • הפעילות הסינגרטית של המתחם וריכוז העבודה השוטפת מול מנכ"לי העמותות ועובדיהן נעשית על ידי רכזים ייעודיים.

ביחד אפשר לקבל יותר

  • חיסכון בעלויות התפעול. חסכון בשכר דירה, ויצירת יתרון לגודל בתשלום על שירותי משרד שונים
  • חדשנות. פיתוח מוצרים חדשים ויכולת לשדרג מוצרים קיימים, בנוסף להזדמנות ליצירת שיתופי פעולה בין ארגונים לבין תהליכים, התארגנויות ויזמות ראשוניות בשטח.
  • נראות וחשיפה (לקהלי יעד ולתורמים). העמדת בניין או מתחם פיזי אשר יש בו מספר ארגונים חברתיים יש לו פוטנציאל נראות גבוה יותר, מאשר משרד של עמותה בודדת.
  • חיבורים ונטוורקינג הדדי. המרחב המשותף מאפשר מפגשים בלתי אמצעיים בין הארגוניים השונים, ויצירה של שיתופי פעולה מסוגים שונים.