קישורים חשובים

אנפיטק

אנפיטק היא חברה לתועלת הציבור אשר הוקמה ע"י קרן יד הנדיב והג'וינט, במטרה לסייע לארגונים חברתיים לעשות שימוש מיטבי במידע ובטכנולוגיה, באופן שיעצים את האפקטיביות שלהם

לאתר >


אנו

אנו- קמה כדי לחזק ולחבר את קהילת הפעילים לצדק חברתי בישראל. יחד עם יותר מ-100,000 פעילים ופעילות, אנחנו פועלים כדי לקדם צדק חברתי, סביבתי ודמוקרטי. מלאו עכשיו את הפרטים שלכם כדי להצטרף ולעשות שינוי!

לאתר >


המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל (ע"ר) מהווה ארגון גג לפעילות מתנדבים וארגוני התנדבות בישראל. המועצה פועלת לצמצום הפערים החברתיים בישראל באמצעות מתנדבים, מוקירה ומעודדת מעשי התנדבות ומספקת שירותים למתנדבים ולארגוני התנדבות בישראל. המועצה הוקמה בשנת 1972 ע"י ממשלת ישראל.

לאתר >


המכון למנהיגות וממשל (אלכא)- ג'וינט ישראל

המכון למנהיגות וממשל הוקם על בסיס אלכא, בעבר אגף בג'וינט ישראל המתמחה בהדרכות לבכירים. כיום, המכון מהווה סביבה ייחודית שבה מנהיגים מכלל המגזרים: הציבורי, העסקי, החברתי, המוניציפלי והפילנתרופי, יכולים לשתף פעולה בנושאים החברתיים המהותיים לקיומה של מדינת ישראל. תכניות המכון פועלות להובלת שינוי מדיד ובר קיימא לטובת קידום איכות חייהם של תושבי מדינת ישראל.

לאתר >


מתאם

מתאם הקשר האנושי חברתי מובילה את תחום משאבי האנוש בעולם החברתי. אנו מציעים שירות מקצועי ואיכותי המתחיל מאיתור וגיוס נכון של עובדים, דרך אפיון הגדרתם, תפקידיהם, היעדים שעליהם לעמוד בהם, קליטתם בארגון, שימור העובדים, קידומם, הגדרת נהלים ברורים, הטמעת נהלים במשאבי האנוש של הארגון וקיום תהליך תקין ומוסדר של מגוון תהליכים במשאבי האנוש

לאתר >


מתן- משקיעים בקהילה

מתן – משקיעים בקהילה הינו ארגון חברתי, הפועל ליצירת חברה אזרחית פעילה ומעורבת, על ידי בנייה ופיתוח שותפויות להשקעה אפקטיבית בקהילה בין משקיעים – עסקים, תורמים וקרנות פילנתרופיות – לבין ארגונים חברתיים, עמותות וחברות לתועלת הציבור וגורמי ממשל. באמצעות השותפויות הללו ממנף מתן מגוון משאבים, המושקעים בתכניות וארגונים הנותנים מענה לקשת רחבה של צרכים חברתיים בכל רחבי הארץ.

לאתר >


ציונות 2000

ציונות 2000 הינה עמותה לשינוי חברתי אשר הוקמה בשנת 1995 על ידי קבוצת אזרחים בראשות איש העסקים רוני דואק במטרה לקדם סדר יום חברתי. אנו פועלים לפתח תרבות של אחריות חברתית באמצעות עידוד וליווי ארגונים המעוניינים להגביר את מעורבותם הקהילתית, קידום שיתופי פעולה בין המגזר הציבורי, העסקי והשלישי והקמת פרויקטים חברתיים וחינוכיים בכל רחבי הארץ.

לאתר >שיתופים

ארגון "שיתופים" מתמחה בניהול תהליכי שותפות ושיח מורכבים, במטרה לקדם השפעה חברתית. אנחנו מתמקדים בניהול תהליכים מרובי משתתפים במטרה "להזיז את המחט" בסוגיות חברתיות מהותיות. כדי ליצור שינוי חברתי אנחנו מובילים פלטפורמות לשיתופי פעולה ולשיח בין בכירים במשרדי הממשלה, מנכ"לים חברתיים, פילנתרופים המעורבים בעשייה החברתית וראשי המגזר העסקי.

לאתר >


שתיל

שתיל הוא ארגון המספק שירותי תמיכה וייעוץ לקידום שינוי חברתי בישראל. משימתו המרכזית של שתיל היא לחזק את אלו הפועלים למען חברה צודקת ומשותפת לכל אוכלוסיותיה, המושתת על שוויון בין כל אזרחי ותושבי ישראל. שתיל שואף לחברה שדוגלת בעקרונות של דמוקרטיה, שוויון וצדק חברתי, ושפועלת כדי להשיגם; חברה שמקדמת זכויות אדם ואזרח, מכבדת הבדלים תרבותיים ודתיים ומכירה בחשיבות קיומה של חברה משותפת.

לאתר >

ממשל/כנסת

גיידסטאר

גיידסטאר ישראל הוא האתר המרכזי לחיפוש מידע אודות עמותות בישראל. באתר אנו מציגים מידע רשמי מתוך מאגרי רשם העמותות אודות כל העמותות בישראל, לצד מידע נוסף, עשיר ו"צבעוני", אותו בחרו העמותות עצמן להעלות לאתר. חיבור זה יוצר את מאגר המידע המקיף והאיכותי ביותר אודות ארגוני החברה האזרחית בישראל, ומעניק נוכחות אינטרנטית למכלול העמותות הפעילות בארץ – לגדולות והמבוססות ביותר, אך גם לאלפי עמותות קטנות שעד כה לא זכו לנצל מדיום זה.

לאתר >


ממ"מ- מרכז המחקר והמידע

מרכז המחקר והמידע הוקם בכנסת בשנת 2000 מתוך רצון לספק לחברי הכנסת סיוע מקצועי, אמין ואובייקטיבי מבית. מספק לחברי הכנסת, לוועדותיה וליחידות הבית נתונים, מסמכים ומחקרים לקראת הדיונים השוטפים, להכנת חקיקה ולכל הפעילות הפרלמנטרית.

לאתר >


קרנות הביטוח הלאומי

חמשת קרנות הביטוח הלאומי הן הגוף המוביל בפיתוח שירותים חברתיים בקהילה. הקרנות, באמצעות מימון וליווי גופים וארגונים, מסייעות בפיתוח שירותים לרווחה של קבוצות בסיכון, במתן מענה לצרכים חברתיים חיוניים, כמו צרכים הנובעים ממוגבלות והדרה חברתית, אלימות במשפחה, היעדר מיומנויות בתעסוקה, חשיפה לסביבה שאינה בטיחותית ועוד.

לאתר >


רשות החברות

רשות החברות הממשלתיות אמונה על 62 חברות ממשלתיות עסקיות, ובנוסף, אמונה על חברות ממשלתיות לא עסקיות, חברות-בנות וחברות בבעלות מעורבת. בעמוד זה ניתן למצוא נתונים שונים לגבי כל אחת מהחברות הממשלתיות, פירוט לגבי תחום עיסוקה העיקרי של החברה, רמת הסיווג שלה ודו"חות פעילות ודו"חות כספיים של כל חברה.

לאתר >


רשם העמותות

עמותות וחברות לתועלת הציבור (חל"צ), המהוות ליבת המגזר השלישי במדינת ישראל, מפוקחות על-ידי רשם העמותות ורשם ההקדשות, בהתאמה, על-פי דין. יחידת רשם העמותות וחל"צ אמונה על הטיפול ברישום, בפיקוח ובבקרה על עמותות, מכוח הסמכויות שהוקנו לרשם העמותות בחוק העמותות, תש"ם-1980 והתקנות שהותקנו מכוחו.

לאתר >


רשות התקשוב הממשלתי

יחידת ממשל זמין הוקמה באגף החשב הכללי (החשכ"ל) במשרד האוצר בשנת 1997 ופועלת להקמת תשתיות כלל ממשלתיות המסייעות למשרדי הממשלה להעניק שירותים לציבור במגוון ערוצים, תוך צמצום הבירוקרטיה וייעול תהליכי העבודה בתוך המשרד.

לאתר >


הכנסת

הכנסת – בית-הנבחרים הישראלי – היא הרשות המחוקקת, ולה הסמכות הבלעדית במדינה לחוקק חוקים. לכנסת יש גם תפקיד מכונן-חוקתי – חיבור חוקה למדינת ישראל. הכנסת היא הזרוע המפקחת על הממשלה. נתונים לה כמה תפקידים מעין-שיפוטיים, וכן מתפקידה לבחור את נשיא המדינה ואת מבקר המדינה. בכנסת מכהנים 120 חברי הכנסת. מקום מושבה בירושלים.

לאתר >


רשות התאגידים

רשות התאגידים הוקמה בשנת 2007 כגוף האחראי על רישום, פיקוח, אכיפה ובקרה של  תאגידים בישראל. הרשות כוללת את יחידת רשם החברות, יחידת רשם השותפויות, יחידת רשם המשכונות, יחידת רשם העמותות, יחידת רשם ההקדשות וחברות לתועלת הציבור ויחידת רשם המפלגות. צירוף היחידות לרשות אחת נבע מן ההכרה כי יש צורך בארגון מחדש - תפיסתי ומבני - של טיפול המדינה בתאגידים, ותוך התאמתו למציאות המשפטית, הכלכלית והטכנולוגית של עולם התאגידים בישראל.

לאתר >

מידע נוסף

האוגדן – מאגר מידע אינטרנטי לקשרי עמותות וממשל, מנהיגות אזרחית

אתר "האוגדן" הוא מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל. מאגר מידע זה הוקם על ידי מנהיגות אזרחית – ארגון הגג של המגזר השלישי ובמימון מיזם ממשלה-חברה אזרחית: שותפות בין שבעה משרדי ממשלה – חינוך, רווחה, אוצר, בריאות, ראש הממשלה, קליטה, משפטים – ושל מכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל, במטרה לרכז ולהנגיש את הידע והמידע הרלוונטיים למרחב העבודה שבין עמותות לממשל (ניהול עמותה לאורך מהלך חייה, תמיכות, רגולציה, חקיקה, מיסוי, ביקורות עומק, שיתופי פעולה ועוד), באופן שיסייע למנהלי ועובדי עמותות לצרוך את המידע והידע הרלוונטיים במקום אחד, בצורה פשוטה ואינפורמטיבית.

לאתר >


הכוורת

הכוורת היא בית לעידוד ופיתוח מיזמים חברתיים, הנותנים מענה לאתגרים בקרב אוכלוסיות מוחלשות. הכוורת הוקמה מתוך אמונה בגישת החדשנות הפתוחה (Open invention) על פיה פיתוח חדשני, אשר יכול להביא לשינוי אמיתי ורחב היקף בחייהם של אנשים, דורש שותפויות ואינטראקציות בין מגזריות ואינטרדסיפלינאריות. בכוורת אנו יוצרים רשת תמיכה מקצועית ובין-אישית ביזמים על ידי מומחי תוכן מקצועיים, משרדי ממשלה, אנשי עסקים, ארגונים חברתיים מובילים ועוד. הכוורת פועלת להצמחת יוזמות חברתיות חדשניות, ומלווה פעילותם לאורך כל שלבי המיזם עד כדי אפשרות להשפעה מערכתית רחבה, בין היתר, כשירות ממשלתי ארצי.

לאתר >


המפה החברתית

"המפה החברתית" הינו מיזם חדשני של ארגון מידות ליצירת בסיס נתונים ראשון מסוגו, המאפשר לציבור הרחב לקבל תמונה רחבה ומקיפה על הארגונים החברתיים הפועלים בשדה החברתי על פי עניין אישי ועל בסיס פרמטרים משותפים. בשלב ראשון, נסקרו ע"י מידות כ-600 ארגונים חברתיים שמחזור הפעילות שלהם מעל 1 מיליון ₪, או ארגונים שעברו תהליכים במידות מיום הקמתה.

לאתר >


מפתח התקציב

מפתח התקציב, אחד הפרויקטים של הסדנא לידע ציבורי, עוקב אחר חלוקת תקציב המדינה בין משרדי הממשלה, התחומים והתוכניות השונות, ואחר השתנותו המתמדת בעקבות העברות תקציביות. בחודשים האחרונים הפרויקט התרחב וכעת הוא מאפשר לראות גם את ההכנסות וגם את ההוצאות של הממשלה בפועל. פרוייקט הבת “מפתח התקציב – לאן הולך הכסף” נולד מהרצון להבין לאן הכספים של משלם המיסים מגיעים בסופו של יום.

לאתר >


הקול קורה

"הקול קורה" הוא כלי מקוון פתוח וחינמי המאפשר לראשונה לארגוני החברה האזרחית לאתר במקום אחד הזדמנויות למימון ממשלתי בצורה ברורה ונגישה. המערכת מאפשרת לחפש במכרזים, מבחני תמיכות וקולות קוראים פתוחים, ולהירשם להתראות בתחומים ובנושאים שרלוונטיים לארגונכם.

הכלי נהגה ופותח על ידי מנהיגות אזרחית והסדנא לידע ציבורי.

לאתר >

 


רוח טובה

עמותת רוח טובה, הינה עמותה ללא מטרת רווח, אשר מחברת בין אנשים המבקשים להתנדב לבין עמותות וארגונים הזקוקים למתנדבים.

לאתר >