עמותת אופק

אופק- אגודה אשראי היא אגודה שיתופית שהוקמה מתוך מטרה להוות אלטרנטיבה בענף הבנקאות בישראל.

התכנית העסקית של אופק מבוססת על הוגנות, הומאניות, דמוקרטיה ושקיפות. בקצרה אופק מקדמת את התפיסה שכלכלה נועדה לשרת אנשים. אופק פועלת על מנת לפתוח כבר בשנת 2017 את אגודת האשראי החבתרתית הראשונה בישראל. אגודת אשראי הוא גוף פיננסי שנותן שירותים בנקאיים לחבריו - לרבות שירותים דוגמת עו"ש, פקדונות, שירותי אשראי ועוד. בנוסף, כבר כיום אופק מציעים שני שירותים פננסיים לחברים באגודה - הלוואות במחירים אטרקטיבים ואפיק השקעות חברתיות מניב.
השארת תגובה