התנועה לחופש המידע

פועלת לקידום שקיפות במוסדות ציבוריים, להגברת הפיקוח על פעילותן של רשויות ציבוריות, ולעידוד הציבור לעשות שימוש בזכותו למידע. אנו מאמינים כי קידומן של מטרות אלה יוביל ליצירתה של חברה פתוחה, דמוקרטית וצודקת יותר במדינת ישראל עניינים ציבוריים חשובים ביותר, הנוגעים לכל אחד ואחת מאיתנו, עדיין מתנהלים מאחורי מעטה של חשאיות. אנו מאמינים כי נגישות למידע ציבורי – זכות המוכרת במרבית מדינות המערב היא אחת מזכויות היסוד האזרחיות ומרכיב חיוני בזכות לחופש ביטוי ודעה בחברה דמוקרטית. התנועה לחופש המידע בישראל הוקמה בשנת 2004 על ידי אנשי תקשורת ומשפטנים מובילים כדי להביא ליישומו של חוק חופש המידע. החוק, שנחקק בשנת 1998, קובע כי לכל אזרח בישראל זכות לקבל מידע מהרשויות. החוק הוא גם אחד האמצעים החשובים לשמירה על מינהל תקין. הוא מאפשר ביקורת ציבורית ומגביר את הפיקוח על שמירת זכויות האזרח. עם זאת, המהפכה החוקתית לא הביאה עימה את השקיפות המיוחלת. עקרון חופש המידע לא הוטמע במרבית הרשויות הציבוריות בישראל. מרביתן ממאנות להיפרד ממסורת ארוכת שנים של ריכוזיות וסודיות, ולהפוך את המידע שברשותן לזמין לציבור – וזאת בניגוד לחוק.

התנועה לחופש המידע פועלת לקידום שקיפות במוסדות ציבוריים, להגברת הפיקוח על פעילותן של רשויות ציבוריות, ולעידוד הציבור לעשות שימוש בזכותו למידע. אנו מאמינים כי קידומן של מטרות אלה יוביל ליצירתה של חברה פתוחה, דמוקרטית וצודקת יותר בישראל.

השארת תגובה