עמותת קד"ם

העמותה עוסקת בתהליכים מקרבים, בקבוצות דיון משפחתיות ובצדק מאחה.

העמותה חותרת לשימוש והפצת תהליכים אלה, מתוך אמונה בתרומה החשובה של התהליכים לפתרון מצוקות וקונפליקטים בחברה הישראלית. התכנית המרכזית שמפעילה העמותה כיום הינה תכנית "קד"ם לנוער עובר חוק", במסגרת תכנית שמובלת ע"י משרד הרווחה (שותפים לתכנית גם משרדי בטחון הפנים והמשפטים). במסגרת תכנית זאת מתנהלים מאות תהליכים בכל רחבי הארץ שבהם נפגשים נערים שעברו על החוק עם האנשים בהם הם פגעו, יחד עם המשפחות, תומכים, נציגי הקהילה ואנשי מקצוע, ובמהלכם מגובש הסכם אודות תכנית לתיקון הנזקים ומניעת הישנות העבירות. עמידה של הנערים בתכנית מאפשרת מחיקת כתבי האישום והרישום הפלילי, ופתיחת "דף חדש" בחייהם. תהליכים אלה מופעלים בכל המגזרים והעדות בארץ, ע"י עשרות מתאמים שעברו הכשרה מתאימה.
השארת תגובה