בית העמותות מאפשר לעמותות וארגונים חברתיים להתמקם במתחם
באופן קבוע דרך חיסכון בעלויות תפעוליות ואיגום משאבים.


מודל הבית מהווה מגדלור לפיתוח וקידום פעילות אזרחית אפקטיבית,
הנרקמים בין ארגונים תחת קורת גג משותפת. חדשנות

פיתוח מוצרים חדשים ויכולת לשדרג מוצרים קיימים, הזדמנות ליצירת שיתופי פעולה בין ארגונים. 

 חיסכון בעליות התפעול

חיסכון בהוצאות אחזקה ויצירת יתרון בתשלום עבור שירותי משרד שונים.

 חיבורים ונטוורקינג הדדי

המרחב המשותף מאפשר מפגשים בלתי אמצעיים בין הארגוניים השונים ויציקה של שיתופי פעולה מסוגים שונים.

 נראות וחשיפה

העמדת בניין או מתחם פיזי אשר יש בו מספר ארגונים חברתיים יש בו פוטנציאל נראות גבוה יותר, מאשר משרד של עמותה בודדת.עמותות היושבות בבית העמותות בתל אביב

לוגו ואתר של עמותת מים שקטים