חיים וסביבה

חיים וסביבה והתנועה הסביבתית בישראל - ארגון הגג של שוחרי איכות החיים והסביבה.

התנועה הסביבתית הינה אחת ההתארגנויות האזרחיות הגדולות והמשמעותיות בישראל, עם למעלה מ-130 עמותות וארגונים, שלהן עשרות אלפי פעילים מקרית שמונה ועד אילת, והיסטוריה המתחילה כבר בשנת 1953. בשני העשורים האחרונים צברו ארגוני הסביבה הכרה ציבורית ניכרת, והגבירו במידה משמעותית את כוחם ואת השפעתם על תהליכי קבלת ההחלטות בתחומים מגוונים וחשובים של חיינו.

באופן מסורתי מזוהים ארגוני הסביבה בעיקר עם מאבקים אזרחיים: להגנת השטחים הפתוחים מפני פיתוח בלתי מרוסן שאינו לוקח בחשבון את טובת הכלל והדורות הבאים; לצמצום ומניעה של מפגעים סביבתיים למען השמירה על בריאות הציבור; ולקידום זכויות הציבור במשאבי הטבע כמו גז, מים, מחצבים וחופים. ברבים ממאבקים אלה זכו הארגונים להישגים מרשימים: החל מהקמת הפארק הלאומי הראשון בישראל בכרמל; דרך הקמת פארק אריאל שרון על שטח של כ-8,000 דונם בחיריה; ביטולן של "תכנית ספדי" לבניית עיר חדשה במקום יער ירושלים ותכניות בניה בחופי חיפה ופלמחים; בלימת התכנית להקמת תחנת כוח פחמית מזהמת באשקלון ועד הוצאת כלובי הדגים ממפרץ אילת.

בשנים האחרונות מקדישים ארגוני הסביבה מאמץ רב ליצירת מציאות טובה יותר, באמצעות פיתוח החינוך הסביבתי, לצד קידום חקיקה ומדיניות סביבתית ומקיימת במישור הלאומי והמוניציפלי. ארגוני הסביבה יזמו וסייעו רבות להעברת חוקים סביבתיים מרכזיים, ובהם חוק החופים, חוק אוויר נקי, חוק האריזות, חוק הפקדון, חוק המידע הסביבתי, חוק "המזהם משלם" ואחרים. הארגונים פעלו ולחצו להסדרת הטיפול במפגעי האסבסט בגליל המערבי, קידום תחבורה ציבורית ושבילי אופניים בערים, והתמודדות עם משבר האקלים באמצעות מעבר לאנרגיה נקייה ממקורות מתחדשים, התייעלות אנרגטית ובניה ירוקה.

ההצלחות של המאבקים הסביבתיים נובעות בין היתר מיכולתם של ארגוני הסביבה לשתף פעולה ולהתאגד למען מטרות משותפות, גם כאשר לכל אחד עמדות ותחומי עיסוק שונים וייחודיים. שיתוף הפעולה של ארגוני הסביבה מתאפשר גם הודות לקיומו של ארגון הגג "חיים וסביבה", שהוקם כבר בשנת 1975! בארגון חברים הארגונים הארציים הגדולים, ארגונים המתמקצעים בתחומי ידע ספציפיים, ועשרות רבות של ארגוני מתנדבים מקומיים מכל רחבי הארץ, הפועלים במגוון תחומים ודרכי פעולה לקידום איכות הסביבה ובריאות הציבור.

ארגון הגג "חיים וסביבה" פועל לחיזוק ארגוני הסביבה וגיבושם כתנועה סביבתית מלוכדת ומשפיעה, לקידום מדיניות סביבתית ופיתוח בר-קיימא בכל המגזרים, ולהגברת ההשתתפות וההשפעה של החברה האזרחית בתהליכי קבלת החלטות מרכזיים בישראל. הארגון פועל – בהנחיית ועד מנהל, המורכב מנציגי הארגונים החברים – לרישות בין הארגונים, העצמתם וקידומם המקצועי, בניית קואליציות נושאיות, וחיזוק האמירה והנראות הציבורית המשותפת שלהם. כמו כן פועל ארגון הגג להשגת הכרה וייצוג רשמיים לארגוני הסביבה בגופי קבלת החלטות ולפיתוח דיאלוג עם מגזרים שונים בישראל.

במגוון הרחב של ארגוני הסביבה נמצאים ארגונים ארציים גדולים כמו החברה להגנת הטבע, אדם טבע ודין, ידידי כדור הארץ, עמותת "צלול", גרינפיס וארגון הסטודנטים מגמה ירוקה; ארגונים ממוקדי-נושא כמו תחבורה היום ומחר, ישראל בשביל אופניים, המועצה לבניה ירוקה והפורום הישראלי לאנרגיה; ארגונים הפועלים במגזרים ייחודיים כגון עמותת "חרדים לסביבה", ארגון "רהט ירוקה" ועמותת התקווה (אל-אמל) בגליל; וארגוני מתנדבים הפועלים ברמת השטח כמו אזרחים למען הסביבה בגליל, נגב בר-קיימא, "התא הירוק" בעכו ו"שמש יהודה" באזור בית שמש – עדולם. התנועה הסביבתית פיתחה יכולות נדירות לשיתוף פעולה פנימי, והארגונים הגדולים והמקצועיים תומכים ומסייעים לארגוני השטח.