מנהיגות אזרחית

מנהיגות אזרחית- ארגון הגג של ארגוני החברה האזרחית והמגזר השלישי בישראל
עוסק בסוגיות רוחב המשפיעות על ארגוני החברה האזרחית, מתוך ראייה מגזרית כוללת. הארגון נוסד בשנת 1986 ומאז פועל למען קידום ארגוני החברה האזרחית כמגזר משפיע ומשמעותי בחברה בישראל. לאורך השנים הצטרפו למנהיגות אזרחית מאות ארגונים כחברים, המגיעים מסקטורים, קהילות ותחומי תוכן מגוונים בחברה האזרחית.

מאז שנת 1986 ,אנחנו עוסקים בהמון סוגיות המשפיעות על הפעילות של כל ארגוני החברה האזרחית, מתוך ראייה כוללת, המבקשת להקל על פעולתן של כל העמותות כולן, ולסייע להן בכל מה שמלווה את הפעילות העיקרית שלהן. מנהיגות אזרחית הינו ארגון ממלכתי א–פוליטי, וחברים בו מאות עמותות ומלכ"רים מכל רחבי הארץ וממגוון רחב של תחומי עיסוק ותוכן.

מה זה אומר ״ארגון גג״?
לכל עמותה, חל"צ או בקיצור, מלכ״ר (מוסד ללא כוונת רווח), יש את המטרות שלהם, שבשבילן נוסדו ושבהן הם עסוקים, אבל לכולם יש מטרות וצרכים משותפים. אנחנו כאן כדי לרכז את הקולות לכדי אמירה מגזרית ברורה, כדי להקל על כולם במשימתם, לשפר את דרכי הפעולה שלהם ולקדם אותן מול גורמי הממשל הרלוונטיים.


במה אנחנו מאמינים?
ברור לכולנו ששיתוף פעולה על בסיס אינטרסים משותפים, מגדיל את סיכויי ההצלחה. אנחנו מאמינים בביסוס החברה האזרחית כגורם משפיע בגיבוש והובלת מדיניות חברתית, סביבתית וכלכלית, יחד עם המגזר הציבורי והמגזר העסקי.

איך אנחנו עושים את זה?
אנחנו מייצגים את ארגוני החברה האזרחית מול הכנסת, משרדי הממשלה, והרגולטורים ומקדמים מדיניות תומכת מגזר על ידי:

  • מעורבות בחקיקה וייצוג בוועדות הכנסת
  • חיזוק הקשר עם הרגולטורים הרלוונטיים לעמותות ומלכ"רים
  • השתתפות קבועה בשולחן העגול הממשקי במשרד ראש הממשלה
  • הקמת השדולה למען ארגוני החברה האזרחית
  • קיום קבוצות עבודה מקצועיות בנושאי רוחב מגזריים
  • שיתוף ארגוני החברה האזרחית בקבלת ההחלטות ואיסוף מתמיד של קולות וצרכים מגוונים מהשטח   


אנחנו מובילים תהליכים פניםמגזריים לחיזוק החברה האזרחית באמצעות:

  • הובלת שיח פנים מגזרי רחב היקף וקידום סדר יום משותף בין בעלי העניין השונים בחברה האזרחית, במטרה לבסס תשתית שאינה לעומתית לחיזוקה של החברה האזרחית פנימה, תוך מציאת המשותף שיכול להוות בסיס לפעולה משותפת. על בסיס זה גובש סדר יום משותף אותו אנו מקדמים ומוציאים לפועל יחד עם קשת רחבה של ארגונים.
  • חיזוק מנגנוני הייצוג במגזר השלישי - כארגון הגג, אנו רואים חשיבות גדולה בהמשך בניית האמון ושיפור העבודה אל מול הארגונים בשטח לטובת ייצוגם נאמנה. אנו עושים זאת כדי לתת ביטוי לקולות מגוונים מכל חלקי הארץ, מקהילות שונות ומתחומי תוכן שונים, בתהליכי רוחב פנים-מגזריים ובמרכזי ההכרעות הלאומיים והמקומיים.
  • התארגנות המנכ"לים - יוזמה של מנהלי ארגונים חברתיים, במטרה לקדם שיח בין מנכ"לים ממגוון רחב של ארגונים, ולהוות פלטפורמה לרשת קהילתית תומכת למנכ"לי עמותות. זאת, לשם יצירת מרחב השפעה למנכ"לים במגזר השלישי, תוך פיתוח תודעה מגזרית משותפת.
  • ניהול "בית העמותות" - הפעילות במתחם, אשר מטרתו לייצר מרחב משותף של עבודה חברתית, לצד חיסכון תקציבי, מאפשרת לארגונים חברתיים, בדגש על ארגוני גג ועמותות תשתית, הנותנים שירותים לארגונים חברתיים אחרים, לייצר שיתופי פעולה ולהגדיל את האפקטיביות שלהם על ידי עבודה משותפת או מתואמת. 

רק בשנה האחרונה הצלחנו להרחיב את התנאים לפטור מארנונה לעמותות,  להגיע להבנות עם רשות המסים בנוגע להנהלה וכלליות בארגונים בעלי סגל מצומצם וארגוני גג, להשיק את הצהרת ארגוני החברה האזרחית ולפרסם הצעה לעבודה מיטבית בין עמותות וקרנות, במסגרת התארגנות מנכ"לים.

אנו מאמינים, כי יחד יש בידינו הכוח לייצג את המגזר השלישי ולקדם את תדמיתו בחברה הישראלית, ליצור שיתופי פעולה בתחומים דומים ומשלימים ולייצר משמעות - ולא תחרות - בין העמותות והארגונים החברתיים השונים.
יחד, באפשרותנו לקדם עצמנו כמגזר משפיע ומשמעותי.

כל ארגון פועל למען מטרה כלשהי, אתם המטרה שלנו.

כאן בשבילכם. מנהיגות אזרחית.