UJA Federation NY

הפדרציה היהודית של ניו יורק (UJA) היא הארגון הפילנתרופי המרכזי של הקהילה היהודית בניו יורק. בישראל מתמקדת הפדרציה בשילוב אוכלוסיות מגוונות בחברה הישראלית, בחיזוק הלכידות החברתית בישראל, ובקידום "יהדות ישראלית" עשירה ומגוונת. קו.לאב- החממה לחדשנות חברתית הינה תכנית הדגל של הפדרציה בישראל.

הפדרציה היהודית של ניו יורק (UJA), שהוקמה לפני כ-100 שנה, הינה הארגון הפילנתרופי המרכזי של הקהילה היהודית בניו יורק. למעשה, הפדרציה הינה הארגון הפילנתרופי הקהילתי הגדול ביותר בעולם. הארגון מגייס מדי שנה משאבים מחברי הקהילה בניו יורק, ומשקיע אותם בשלל מטרות חברתיות בניו יורק, בישראל ובכל העולם. בישראל פועלת הפדרציה בעיקר באמצעות מתן מענקים פילנתרופים לארגונים, עמותות וחברות לתועלת הציבור שפועלות בתחומי העניין שלה. כיום, תחומי העניין העיקריים של הפדרציה הם שילוב אוכלוסיות מגוונות בחברה הישראלית, חיזוק הלכידות החברתית וקידום "יהדות ישראלית" עשירה ומגוונת. קו.לאב הינה יוזמת הדגל של הפדרציה בישראל. היוזמה הושקה ב-2015 ומאז האיצה חיבורים פורצי דרך בין הקהילות השונות בחברה הישראלית. חברי החממה יצרו, פיתחו והשיקו יוזמות משולבות בין-מגזריות, בשיתוף המנהיגות היהודית בניו יורק. מטרת החממה לייצר חיבורים חדשניים בין מובילות ומובילים חברתיים ולפתח עשייה משולבת לחיזוק החוסר החברתי בישראל. החממה פועלת במפגשים חודשיים - כשלושה ימים מלאים בחודש, כאשר חברי החממה מובילים למידה דינמית ומסעות חקר סוגיות בזהות ושייכות.